Naši potkani
V jednotlivých podsekcích naleznete jak naše potkaní ocásky, tak výstavní úspěchy.