Potkani s obláčkovým efektem
SILVERMANE

Potkani s obláčkovým efektem

Potkani s obláčkovým efektem nebo-li silvermane potkani byli prvně objevení chovatelskou stanicí Squeaks and Nibbles Rattery v Severní Karolíně v roce 2012. Tři roky se chovatelská stanice věnovala jejich chovu, šlechtění a studování, než je v roce 2015 uvolnila i pro jiné chovatelé ve Spojených státech a časem v Evropě. Začátkem roku 2016 byli první potkani s obláčkovým efektem importování do České Republiky chovatelskými stanicemi Legendary Rats, Utahraptor a Womi's Rats. Začátkem roku 2017 tyto chovatelské stanice importovaly další skupinu potkanů s obláčkovým efektem.

Obláčkový efekt se vyskytuje u všech variet, typů srstí a barev potkanů. Potkani s obláčkovým efektem se vyznačují hned dvěma znaky - jedním z nich je prostříbření krycích chlupů. Původní barva potkanů je stále viditelná u podsady, kolem očí a na čumáku. Druhým znakem je hladší, měkčí a lesklejší srst bez ohledu na typ srsti. Oba znaky jsou způsobené strukturou krycích chlupů - prostřednictvím studie bylo zjištěno, že jsou chlupy potkanů s obláčkovým efektem průhledné a duté. Dopad světla odrážejícího se od průsvitného chlupu dodává potkanům s obláčkovým efektem "stříbrný" vzhled.

Aktuálně jsou v České Republice potkani s obláčkovým efektem v barvách černá, aguti, mink a ruská modrá.

Nový efekt sebou nese také mnohá rizika. Při odchovu českých vrhů "obláčkových" potkanů se vyskytly některé potíže, jednalo se primárně o problematické porody. Z tohoto důvodu se chovatelské stanice, které se podílely na importu těchto zvířat, rozhodly v počátečném stádiu chovu a poznávání tohoto efektu pouštět do chovu pouze omezené množství zvířat a také spolupracovat na chovu a rozvoji jen s vybranými chovatelskými stanicemi.

Jednotlivá plánovaná krytí, vrhy a odchovy jsou zaznamenávaná v plemenné knize s veškerými informacemi zahrnujícími problematiku odchovů a počty narozených mláďat, včetně mláďat s obláčkovým efektem.

Jelikož jsou importy různých variet potkanů ze zahraničí stále častější metodou rozšiřování chovatelských základen, nemůžeme ovlivnit případný výskyt potkanů i z jiných chovatelských stanic, než s námi na tomto projektu spolupracují.

Aktuální seznam chovatelských stanic spolupracujících na obláčkovém efektu:
Legendary Rats, Utahraptor, Womi's Rats, Luxury Rats, Mouseville, Zirrael Rattery.


Zdroj - CHS Legendary Rats, Ing. Barbora Belešová